Projekt a Sbírka vysavačů ETA


Projekt a Sbírka vysavačů ETA

je ucelená tvorba jedné z největších sbírek domácích elektrospotřebičů v České republice, která je zaměřena konkrétně na vysavače značky ETA. Sbírka obsahuje vysavače od 50.let minulého století až po současnost, kdy ve Sbírce jsou obsaženy i aktuální prodávané modely vysavačů. Sbírka, která se věnuje fyzickému sbírání a renovaci vysavačů včetně příslušenství, byla založena v roce 2005. Samostatný Projekt, který navazuje na Sbírku byl založen v témže roce a soustředí se na oficiální materiály v podobě návodů na obsluhu, servisních návodů, reklamních materiálů a všeho co úzce souvisí s vysavači značky ETA.

Vysavače

Historické vysavače
Doutníkové vysavače
Ostatní vysavače
Vysavače řady x400 a Doutníkové vysavače
ETA x406
ETA x407
Série po sobě jdoucích modelů
Série po sobě jdoucích modelů
Nové vysavače
Historické vysavače Doutníkové vysavače Ostatní vysavače Vysavače řady x400 a Doutníkové vysavače ETA x406 ETA x407 Série po sobě jdoucích modelů Série po sobě jdoucích modelů Nové vysavače

Upozornění návštěvníkům

Všechny fotky, videa a dokumenty (vyjímaje návodů na obsluhu, servisní dokumentace a produktových listů), jsou mým vlastním dílem! Vyhrazuji si právo tyto texty měnit! Šíření textů a mého díla lze pouze s mým písemným souhlasem!Příslušenství

Každý vysavač má své příslušenství. Jednotlivé řady modelů se liší v bohatosti, ale i funkčnosti příslušenství.


Prachové filtry

Nedílná součást každého vysavače. Některé modely umožňují kombinace použití, jiné jsou přísně specifické.


Náhradní díly

Při takto velké Sbírce jsou nutné i náhradní díly na vysavače.

Náhradní díly doplňují ucelenost Sbírky a slouží výhradně pro potřeby Sbírky.


Vznik a vývoj Projektu a Sbírky

Vznik, historie a celkový vývoj Projektu a Sbírky vysavačů ETA. Přehledně sepsána historie celého Projektu od jeho začátku až po současnost. Rozdělení je podle kalendářních roků.

Období 2005 – 2010

Těžké začátky, vznik Projektu a Sbírky.

Období 2011 – 2016

Postupné rozvíjení Sbírky a pomalé třídění směru kam se vše bude ubírat.

Období 2017 – 2022

Obrovský nárust vysavačů ve Sbírce.

Rok 2023

Stěhování a získání chybějících modelů do Sbírky.

Rok 2024

Aktuální rok pro Sbírku


Nové přírůstky

Nově získané vysavače do Sbírky. Řazeno dle roků rozšíření Sbírky.


Každý přírůstek je zdokumentován a zařazen do Sbírky. Dostane svoje evidenční číslo, svoje místo uložení a seznam příslušenství a oficiálního materiálu. Rozdělení je podle kalendářních roků.

Období 2005 – 2010

Těžké začátky pro Sbírku.

Období 2011 – 2016

Postupné rozšiřování Sbírky.

Období 2017 – 2022

Obrovské přírůstky do Sbírky.

Rok 2023

Organizační změny.

Rok 2024

Aktuální rok pro Sbírku.


Fotky a Videa

Fotky vysavačů, jejich příslušenství, prachových filtrů a samozřejmě série stejných modelů nebo série různých modelů vysavačů. Videa, kde jsou zachyceny vysavače a jejich funkčnost a Slideshow (prezentace) galerie.

Fotografie

Fotky jednotlivých vysavačů ve Sbírce.

Dvojce, trojce a čtveřice

Série stejných i různých modelů.

Slideshow (prezentace)

Prezentace každého modelu ve Sbírce.

Videa

YouTube kanál.


Materiály a dokumentace

Veškerý materiál dostupný k vysavačům je soustředěn na jednom místě. Návody na obsluhu, servisní návody, reklamní materiály a vše co se podařilo k vysavačům sehnat.

Aktuálně jsou tyto materiály skryty.


Portfolio

Jednoduché a přehledné shrnutí celé Sbírky. Milníky Sbírky a marketingové věci a činnosti spojené se Sbírkou a Projektem.


Náš tým

Stručné představení kurátora Sbírky. Kontakty a další užitečné odkazy kde nás všude najdete.

Facebook
Youtube
Mail

Loading

2 komentáře: „Projekt a Sbírka vysavačů ETA

Napsat komentář