Série po sobě jdoucích modelů

Vysavače jsou stejné modelové řady, liší se ve stupni výbavy, funkčnosti, ale i v použití prachových filtrů. U všech modelů ve Sbírce je možnost kombinace textilního filtru s papírovým. U těchto modelů jsou s těmito filtry zkombinovány mikrofiltry na vstupu vzduchu do motoru a na výstupu vzduchu z vysavače. Modely mají různé ukazatele stavu prachového filtru, které závisí na stupni výbavy vysavačů.


Vysavače řady ETA x403

Vysavače jsou identické, liší se jen ve stupni výbavy a funkčnosti. Prostor pro prachový filtr, mikrofiltry, papírové a textilní filtry jsou stejné a jsou zaměnitelné.


Vysavače řady x440

Vysavač vznikl ve spolupráci s firmou Philips. Textilní filtr je samozřejmostí a dá se zkombinovat s papírovým filtrem, což následně umožňovalo lepší a hygieničtější manipulaci s filtrem. Na výstup vzduchu je navíc umístěn mikrofiltr, který filtruje vyfukovaný vzduch. Vysavač ovšem nemá ukazatel stavu prachového filtru. Papírový filtr je shodný s filtry, které se používají u „doutníkových“ vysavačů.


Vysavače řady ETA x406

Vysavače jsou prakticky shodné, liší se jen stupněm výbavy. V pozdější výrobě tzv. „Nová linie“ kde přibyly další dva mikrofiltry na výstupu vzduchu.


Vysavače řady x407

Vysavače jsou prakticky shodné, liší se jen ve stupni výbavy a funkčnosti. Filtry a mikrofiltry jsou totožné s řadou x406.


Vysavače řady x408

Vysavač vychází ze starší modelové řady x406. Není zde použita kombinace textilního a papírového filtr, ale jen papírový filtr v kombinaci s mikrofiltry, které jsou umístěny na vstupu vzduchu do motoru a na jeho výstupu z vysavače. Vysavač má ukazatel stavu prachového filtru, který jako jeho předchůdce nelze seřídit pro dané prostředí, ve kterém vysavač pracuje.


Vysavače řady x414

U těchto modelů též není použita kombinace textilního filtru s papírovým. Papírový filtr je v kombinaci s mikrofiltry. Jeden mikrofiltr je umístěn na vstupu vzduchu do motoru a druhý je na výstupu vzduchu z vysavače, pod ozdobnou mřížkou. jako zvláštní příslušenství lze dokoupit textilní filtr.


Vysavače řady x417

Vysavač má pouze papírový filtr. Na vstupu vzduchu do motoru a výstupu z motoru jsou umístěny mikrofiltry, které slouží k lepší filtraci vzduchu.

Napsat komentář