Vysavače řady x400

Prachové filtry x400

ETA x400 (80. a 90. léta)
Textilní filtr ETA 0400/2400
Papírový filtr 0400/2400
Textilní filtr 1/3 a 7400
Textilní filtr 1/3 a 7400
Papírový filtr 1/3 a 7400
Papírový filtr 1/3 a 7400
ETA x400 (80. a 90. léta) Textilní filtr ETA 0400/2400 Papírový filtr 0400/2400 Textilní filtr 1/3 a 7400 Textilní filtr 1/3 a 7400 Papírový filtr 1/3 a 7400 Papírový filtr 1/3 a 7400


Vysavače mají textilní filtr, který lze použít samostatně, anebo do něj vložit papírový filtr. Papírový filtr se přidělává k plastovému víku, které uzavírá prostor pro prachový filtr. U těchto vysavačů lze nastavit ukazatel stavu prachového filtru, dle konkrétního prostředí a použití papírového filtru. V devadesátých letech se změnila koncepce a upustilo se od textilního filtru, který byl nahrazen mikrofiltrem na vstupu vzduchu do motoru a používal se v kombinaci se samostatným papírovým filtrem.


ETA 0400 a ETA 2400

Vysavače jsou stejného tvarového provedení a mají shodné provedení prostoru pro filtr, stejný textilní i papírový filtr. Papírový filtr se přidělává k plastovému víku, což usnadňovalo jeho výměnu a zlepšilo hygienu při manipulaci s filtrem. Ukazatel stavu filtru, lze ručně seřídit na konkrétní prostředí, ve kterém vysavač pracuje a je mechanický.


ETA 0400 (1983) #178
ETA 2400 (1988) #208

Prostor pro prachový filtr (ETA 0400)
Textitlní filtr ETA 0400/2400
Papírový filtr ETA 0400/2400

ETA 1400

Vysavač vychází koncepčně z modelové řady 400. Textilní filtr se používá v kombinaci s papírovým. Textilní filtr ovšem doznal změny a dostal kazetový tvar, který ještě více zlepšoval manipulaci s filtrem a tím i hygienu. Ukazatel stavu filtru, lze ručně upravit pro vhodné prostředí, ve kterém vysavač pracuje a je mechanický.


ETA 1400 (1982) #115
ETA 1400 (1983) #198
Prostor pro prachový filtr (ETA 1400)
Textilní filtr ETA 1/3/7400
Papírový filtr ETA 1/3/7400

ETA 3400

Vysavač koncepčně vychází z modelu 1400. Ovšem vysavač má jiné uspořádání výstupu vzduchu, protože má v sobě nesené příslušenství. Textilní filtr se používá společně s papírovým filtrem. Textilní filtr je kazetového typu, proto usnadňuje manipulaci s ním a také je manipulace hygieničtější. Ukazatel stavu filtru lze seřídit, dle konkrétního prostředí, ve kterém vysavač pracuje a je mechanický.


ETA 3400 (1988) #239
ETA 3400 (1994) #88
Prostor pro prachový filtr (ETA 3400)
Textilní filtr ETA 1/3/7400
Papírový filtr ETA 1/3/7400

ETA 7400

Vysavač vychází koncepčně z modelu 1400. Je použit textilní filtr kazetového typu, společně s papírovým filtrem. Ukazatel stavu filtru se dá ručně seřídit pro dané prostředí a je mechanický. V devadesátých letech vysavač prošel koncepční změnou, kdy se upustilo od textilního filtru, který se nahradil mikrofiltrem na vstupu vzduchu do motoru a samostatným papírovým filtrem.


ETA 7400 (1984) #13
ETA 7400 (1994) #159
Prostor pro prachový filtr (ETA 7400)
Textilní filtr ETA 1/3/7400
Papírový filtr ETA 1/3/7400

ETA 7400 – nový typ

Vysavač je koncepčně stejný jako model 7400, ovšem filtrace doznala změnu. u modelů NT již nešlo použít variantu plátěné textilní kazety s papírovým filtrem. Tak jako u řady x406 je zde použit systém papírového filtru s kombinací mikrofiltru před motorem. Za motorem nebyl žádný mikrofiltr to zůstalo shodné se starší řadou 7400. Ukazatel stavu prachového filtru je shodný se staršími modely, tedy je mechanický.


ETA 7400 (1995) #117
ETA 7400 (1995) #183
Prostor pro prachový filtr (ETA 7400 NT)
Mikrofiltr (ETA 7400 NT)
Vložený papírový filtr (ETA 7400 NT)

Loading

Napsat komentář