Ostatní vysavače

Prachové filtry ostatní vysavače

ETA 0402, ETA 0405, ETA 417
Papírový filtr ETA 0405
Textilní filtr ETA 413
Papírový filtr pro doutníkové a další vysavače
Textilní filtr ETA 417
Papírový filtr ETA 417
ETA 0402, ETA 0405, ETA 417 Papírový filtr ETA 0405 Textilní filtr ETA 413 Papírový filtr pro doutníkové a další vysavače Textilní filtr ETA 417 Papírový filtr ETA 417


Tyto vysavače svým tvarem nelze zařadit do předešlých kategorií. Vysavače mají různé filtry, různých tvarů, ale i použití. Některé filtry se shodují s „doutníkovými“ vysavači a jiné jsou zcela odlišné a jsou typické pouze pro jeden model vysavače. Převážně tyto modely mají textilní filtr, který lze v kombinaci s papírovým filtrem použít a zvýšit tak hygienu i účinnost filtrace vysavače.


ETA 0402

Vysavač je jednoduchého provedení a kompaktních rozměrů. Prachový filtr je textilní, který lze použít samostatně, nebo v kombinaci, s papírovým filtrem. Starší modely nemají ukazatel stavu prachového filtru. Ke konci výroby již ukazatel přibyl a je mechanický. Textilní i papírový filtr je shodný s „doutníkovými“ vysavači.


ETA 0402 (1983) #104
ETA 0402 (1990) #9
Prostor pro prachový filtr (ETA 0402)
Textilní filtr ETA 419, 0402
Papírové filtry pro doutníkové a další vysavače

ETA 0405

Řada 0405 se vyznačuje kombinací papírového filtru společně s mikrofiltrem před motorem. U těchto vysavačů nelze použít textilní filtr. Ukazatel stavu prachového filtru je mechanický.


ETA 0405 (1991) #207
ETA 0405 (1997) #119
Prostor pro prachový filtr (ETA 0405)
Vložený papírový filtr ETA 0405
Filtry ETA 0405

ETA 413

Vysavač má tvarové zpracování, které neodpovídá žádnému jinému modelu. Koncepce textilního a papírového filtru je zde zachována, ale tvar a velikost jsou jedinečné a jsou použity jen u tohoto modelu. Textilní filtr odpovídá tvarům vysavače, kdežto papírový filtr byl použit z doutníkových modelů. Vysavač má mechanický ukazatel stavu prachového filtru.


ETA 413 (1979) #232
ETA 413 (1981) #63
Prostor pro prachový filtr (ETA 413)
Textilní filtr ETA 413
Papírové filtry pro doutníkové a další vysavače

ETA 417

Vysavač je koncepčně starší a je předchůdcem modelů x400. Textilní filtr je možno kombinovat s papírovým filtrem a tak usnadnit manipulaci a hygienu s filtrem. Vysavač má zjednodušený ukazatel stavu prachového filtru, který je mechanický. Koncepce vysavače je jedinečná a tedy tvar a velikost filtrů přísluší pouze tomuto modelu.


ETA 417 (1977) #184
ETA 417 (1984) #100
Prostor pro prachový filtr (ETA 417)
Textilní filtr pro ETA 417
Papírový filtr pro ETA 417

Loading

Napsat komentář