Prachové filtry

Prachové filtry

Textilní filtr doutníkové vysavače
Textilní filtr 1/3 a 7400
Papírový filtr pro doutníkové a další vysavače
Papírový filtr ETA 0425
eBAG Antibacterial Maxi
UNIBAG
Textilní filtr doutníkové vysavače Textilní filtr 1/3 a 7400 Papírový filtr pro doutníkové a další vysavače Papírový filtr ETA 0425 eBAG Antibacterial Maxi UNIBAG


Vysavače v mé Sbírce jsou všechny sáčkové. Což znamená, že pro filtrování nasátého vzduchu se používá textilní nebo papírový filtr. S tím souvisejí v novějších modelech i mikrofiltry na vstupu vzduchu do motoru nebo na výstupu vzduchu z vysavače. 50. až 90. léta jsou charakteristické pro kombinaci textilního filtru s papírovým. U těchto vysavačů lze použít i variantu jen textilního filtru, čímž se zvyšuje účinnost sání, ale snižuje hygiena při manipulaci s filtrem (vyklepání, čištění, zakládání). Různé modely vysavačů se liší nejen velikostí, ale i tvarem textilního filtru a tím pádem i tvarem a velikostí papírového filtru. 90. léta až současnost jsou charakterizována kombinací papírového filtru s mikrofiltry na vstupu vzduchu do motoru a na výstupu vzduchu z vysavače. Některé modely umožňovaly použití i textilního filtru, který se používal samostatně a v některých případech umožňoval i několikanásobné opakované používání.


Samostatně jsou popsány filtry UNIBAG a univerzální filtry eBAG, které se aktuálně prodávají a jsou součástí nových vysavačů ve Sbírce.


Historické kousky

Vysavače mají textilní filtr. V pozdější produkci bylo možno kombinovat s papírovými filtry. Tyto vysavače daly základ doutníkovým vysavačům a jejich uspořádání filtrů.Doutníkové vysavače

Tyto modely mají shodný papírový filtr a většina modelů i textilní filtr. U těchto modelů je možnost dvojího použití filtrů. První možnost je použít standardně doporučovaný výrobcem textilní filtr společně s papírovým filtrem. Papírový filtr se vložil do textilního a okraj papírového filtru se přehnul přes gumovou obroučku textilního filtru. Druhá možnost je použít pouze textilní filtr. Tato varianta je méně hygieničtější, ale čím více se filtr plnil, vysavač ztrácel na sacím výkonu a použití této možnosti se nutnost vysypat filtr oddálil.Vysavače řady x400

Tyto modely se rozdělují do tří kategorií. První kategorie jsou vysavače modelové řady 0400 a 2400. Druhá kategorie jsou modelové řady 1400, 3400 a 7400. Třetí kategorie je model vysavače 7400, který již nepoužívá textilní kazetu, tzv. nový typ.

   Vysavače 0400 a 2400 mají možnost dvojího použití. První možnost je textilní filtr a do něho vložený papírový filtr. Papírový filtr se uchycuje k víku prostoru pro prachový filtr.


   Vysavače 1400, 3400 a 7400 mají též možnost použít textilní filtr a to buď samotný a nebo s vloženým papírovým filtrem. Textilní filtr je kazetového typu a po vložení papírového filtru se uzavírá. Tento způsob je hygieničtější než u výše zmiňovaných modelů. Pro všechny tři modely je papírový i textilní filtr naprosto shodný.


   Vysavač ETA 7400 NT (nový typ) již nepoužívá textilní kazetu a vkládá se pouze papírový filtr. Za tímto filtrem je mikrofiltr na vstupu vzduchu do motoru, který brání vniknutí nečistot do motoru.Víceúčelové vysavače

Jedná se o vysavače hrncovitého tvaru. ETA 0404 je určen pouze pro suché vysávání s velko-objemovým textilním či papírovým filtrem. ETA 3404 je již určen pro suché či mokré vysávání s funkcí čištění. U obou modelů lze použít buď textilní nebo papírový filtr. Kombinace těchto filtrů již není možná. Vysavač ETA 3404 lze použít i bez filtru a to v případě mokrého vysávání nebo čištění.Série po sobě jdoucích modelů

Tyto vysavače mají shodné provedení textilního kazetového filtru i papírového filtru. Je zde možnost opět kombinace textilního filtru s papírovým a nebo použití pouze textilního filtru. Modely 2403 NT a 3403 NT se vyráběly již bez možnosti použít textilní filtr a vkládal se pouze papírový filtr.Tyčové vysavače

Vysavače jsou tyčového provedení, tedy jsou kompaktní, lehký a dobře skladný. Ovšem na úkor velikosti a hmotnosti je objem prachových filtrů zmenšen a výkon motorů zmenšen.Ostatní vysavače

Tyto vysavače jsou různorodé, nemají shodné provedení prachového filtru, některé modely umožňují dvoj-kombinaci (textilní a papírový filtr), některé mají jen papírový filtr a vstupní či výstupní mikrofiltr.Nové vysavače

Tyto vysavače již nemají možnost použití textilního filtru současně s papírovým filtrem. Buď uživatel používá papírový filtr, kdy sada filtrů obsahuje i mikrofiltry (vstupní i výstupní) a nebo textilní filtr, který lze i vyklepávat a opakovaně používat. Papírové filtry mohou vydržet až půl roku i déle (dle výrobce), ovšem při delším používání jednoho filtru dochází k zápachu. V těchto případech je nutno používat vůně do vysavače.Loading

2 komentáře: „Prachové filtry

Napsat komentář