Vysavače řady x400

Vysavače mají textilní filtr, který lze použít samostatně, anebo do něj vložit papírový filtr. Papírový filtr se přidělává k plastovému víku, které uzavírá prostor pro prachový filtr. U těchto vysavačů lze nastavit ukazatel stavu prachového filtru, dle konkrétního prostředí a použití papírového filtru. V devadesátých letech se změnila koncepce a upustilo se od textilního filtru, který byl nahrazen mikrofiltrem na vstupu vzduchu do motoru a používal se v kombinaci se samostatným papírovým filtrem.


ETA 0400 a ETA 2400

Vysavače jsou stejného tvarového provedení a mají shodné provedení prostoru pro filtr, stejný textilní i papírový filtr. Papírový filtr se přidělává k plastovému víku, což usnadňovalo jeho výměnu a zlepšilo hygienu při manipulaci s filtrem. Ukazatel stavu filtru, lze ručně seřídit na konkrétní prostředí, ve kterém vysavač pracuje.


ETA 1400

Vysavač vychází koncepčně z modelové řady 400. Textilní filtr se používá v kombinaci s papírovým. Textilní filtr ovšem doznal změny a dostal kazetový tvar, který ještě více zlepšoval manipulaci s filtrem a tím i hygienu. Ukazatel stavu filtru, lze ručně upravit pro vhodné prostředí, ve kterém vysavač pracuje.


ETA 3400

Vysavač koncepčně vychází z modelu 1400. Ovšem vysavač má jiné uspořádání výstupu vzduchu, protože má v sobě nesené příslušenství. Textilní filtr se používá společně s papírovým filtrem. Textilní filtr je kazetového typu, proto usnadňuje manipulaci s ním a také je manipulace hygieničtější. Ukazatel stavu filtru lze seřídit, dle konkrétního prostředí, ve kterém vysavač pracuje.


ETA 7400

Vysavač vychází koncepčně z modelu 1400. Je použit textilní filtr kazetového typu, společně s papírovým filtrem. Ukazatel stavu filtru se dá ručně seřídit pro dané prostředí. V devadesátých letech vysavač prošel koncepční změnou, kdy se upustilo od textilního filtru, který se nahradil mikrofiltrem na vstupu vzduchu do motoru a samostatným papírovým filtrem.


ETA 7400 – nový typ

Vysavač je koncepčně stejný jako model 7400. Změnil se prachový filtr, jeho uchycení, přibyl mikrofiltr na vstupu vzduchu do motoru.

Napsat komentář