Významné události Sbírky a Projektu

Tak jako život člověka provázejí významné události, tak i naši Sbírku a celý Projekt provázejí významné události, ale i maličkosti …

2019

Přes 130 tisíc zhlédnutí našeho kanálu Youtube a 112 stálých odběratelů … 136 sledujících na Facebooku a rosteme dál 🙂 … v Květnu oslavíme 14. výroční Sbírky a Projektu …

2018

Dosáhli jsem počet vysavačů 200 kusů ve Sbírce … Dvoustým kusem ve Sbírce se stala ETA 419 z roku 1980.

2017

Kurátor Sbírky oficiálně uznán Individuálním členem Asociace muzeí a galerií ČR

Uznání Sbírky Ministerstvem kultury ČR

Přes 55 tisíc zobrazení a přehrání videí na Youtube

2016

Navazování zahraničních kontaktů

Vzniká Projekt 2.0

2015

Youtube

2014

Facebook

Rozsáhlá digitalizace všech materiálů

2013

Získání skoro všech servisních návodů k vysavačům

2012

Navazování kontaktů v Hlinsku

2008

Vznikl původní web o vysavačích

2005

Založení Sbírky

Napsat komentář