Oficiálně zaregistrovaná Sbírka a členství AMG

 


Členství v Asociaci muzeí a galerií ČR

Vážení přátelé, dne 14.12.2017 se kurátor Sbírky stal oficiálně individuálním členem Asociace muzeí a galerií ČR … toto členství nám pomůže se vzdělávat v oboru historie, galerií, výstav a muzeí a tím nám umožní dále rozvíjet Sbírku (Projekt) po formální/oficiální stránce … náš adolescent právě dospěl! 🙂


 

Registrace Sbírky u Ministerstva kultury

Vážení přátelé, den 3.4.2017 je pro nás velmi významný den. Naše Sbírka byla oficiálně zaregistrována u Ministerstva kultury ČR. Oficiálně jsme se tak stali muzejníky a naše Sbírka byla zařazena do Centrální evidence sbírek muzejní povahy! Jsme velmi potěšeni tímto významným mezníkem a motivuje nás to k vytyčení dalších cílů! … Jsme hrdí na naše dílo!

Kurátor Sbírky (2020)

 

Registrace Sbírky

IMG_2777
IMG_2453
IMG_3709
IMG_2777 IMG_2453 IMG_3709

Napsat komentář